Högtid Predikan
Den Helige Stefanos dag Glädjens seger, också över vrede och hat
Juldagen Glädjen, som ingen sorg får makt över
Julnatten Julens gåva, en stor glädje
4 Söndagen i Advent Ingjut, Herre, din nåd i våra hjärtan
2 Söndagen i Advent Sorgdräkt kan bli högtidsdräkt
1 Söndagen i Advent Han kom, han skall komma, därför vakar och väntar vi
Kristus konungens dag Lyckan att tillhöra ett rike med en sådan Konung
33 Söndagen under året Domen – ett människovärdigt och hoppfullt budskap
32 Söndagen under året Två änkor som visar trons och offrets väg
31 Söndagen under året Du har inte långt till Guds rike
Alla helgons dag En stor och märklig skara
30 Söndagen under året Din tro har hjälpt dig
29 Söndagen under året Allt är sammanfattat i honom, allt i himlen och på jorden
28 Söndagen under året Med nåden görs det omöjliga möjligt
Birgitta av Vadstena Visa mig, Herre, din väg, och gör mig villig att gå den
26 Söndagen under året Trefaldigt besök
25 Söndagen under året Den avgörande kampen
24 Söndagen under året Gärningar som vittnar om tron
23 Söndagen under året Fatta mod, var inte rädda!
21 Söndagen under året Trons gåva
18 Söndagen under året Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt
17 Söndagen under året Att leva - inte bara existera
16 Söndagen under året Med och utan herde
15 Söndagen under året Allt är sammanfattat
14 Söndagen under året Kraft och styrka - men inte vilken som helst
13 Söndagen under året Tron - ingång och tillträde till livet
Johannes Döparens födelse Den kärva vägen till glädje
11 Söndagen under året Trons villkor och säkerhet
10 Söndagen under året Bara det vanliga
Kristi kropps och blods högtid Älskade barn
Heliga Trefaldighets dag Källan och källorna
Pingstdagen Var och en förstår på sitt eget språk
7 Påsksöndagen Helga dem i sanningen
Kristi himmelsfärds dag För att uppfylla allting
6 Påsksödagen Från gudsfruktan till vänskap
3 Påsksöndagen Vem kan vi lita på?
Annandag Påsk Döden kunde inte behålla honom
Påskdagen Påskdagen
Långfredagen Korset, en icke-fråga?
Skärtorsdagen Eukaristin - påskens sakrament
Palmsöndagen Palmsöndagen
5 Söndagen i fastan Ett nytt förbund
3 Söndagen i fastan Jesus visste vad som finns i människan och befriar ur vanmakten
2 Söndagen i fastan Vad är normalt?
1 Söndagen i fastan Att sättas på prov
Kyndelsmäassodagen Att bli och förbli seende
4 Söndagen under året Makt bakom orden
3 Söndagen under året Trefaldigt uppvaknande - in i ljuset
2 Söndagen under året Hur människan blir Jesu lärjunge
Herrens Dop Döpt till evig glädje
Trettondag Jul Vägen till den stora glädjen
Maria Guds moder Genom Maria till Jesus