Högtid Predikan
Den Heliga Familjen Kan man tro på familjen?
Den Helige Stefanos dag Glädjens makt, också över vrede och hat
Juldagen Glöm inte din glädje!
4 Söndagen i advent Närhet blir närvaro
2 Söndagen i advent Tid för omvändelse
1 Söndagen i advent Tiden går, men Herren kommer
Kristus Konungens dag Den fruktade men alltmer efterlängtade domen
32 Söndagen under året Glädjens olja
31 Söndagen under året Varken svikare eller hycklare
Alla Helgons dag Helgonens väg och tröst
30 Söndagen under året Vägen till kärleken
29 Söndagen under året Kan människan blir enkel och rak?
28 Söndagen under året Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft
27 Söndagen under året Varför de troende inte bär frukt
26 Söndagen under året Botemedel mot sekularisering - änglarna
25 Söndagen under året Nåden som inte kan gripas, men måste sökas och tas emot
24 Söndagen under året Förlåt oss, såsom ock vi förlåter
23 Söndagen under året Kärleken gör inte nästan något ont - om konsten att förmana
22 Söndagen under året Livet - en gåva och ett uppdrag
21 Söndagen under året Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap!
19 Söndagen under året En sakta susning
Kristi förklarings dag Det bländande himmelska ljuset
17 Söndagen under året ag vill ge dig insikt, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig
16 Söndagen under året Mildhetens allmakt
15 Söndagen under året Ordet som åstadkommer vad det säger
14 Söndagen under året Befriande börda
13 Söndagen under året Att se mera
12 Söndagen under året Vem kan uppmana någon annan att inte vara rädd?
Johannes Döparens födelse Utan profeter förvildas folket
Kristi kropps och blods högtid Utan eukaristin kan vi inte leva
Heliga Trefaldighets dag Utsidan som avslöjar insidan
Pingstdagen Du sänder din Ande, då skapas liv
7 Påsksöndagen Kraften i att vänta
Kristi himmelfärdsdag Eftertrakta det eviga livet med andens hela begär
6 Påsksöndagen Att känna Anden
5 Påsksöndagen Vägens, sanningens och livets människa
3 Påsksöndagen Vägen till Emmaus - tredimensionellt
2 Påsksöndagen Påskens hemlighet
Påskdagen Ljuset som lyser genom att förtäras
Påskvakan Historia och ändå något vida mer
Palmsöndagen Palmsöndagen
4 Söndagen i fastan 4 Söndagen i fastan
3 söndagen i fastan Om du visste vad Gud har att ge dig
2 sondagen i fastan Att söka Guds ansikte
1 söndagen i fastan Varför syndar vi?
7 söndagen under året Kallade ut ur ondskans djävulscirkel
6 söndagen under året Människan får det hon väljer
Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet
4 Söndagen under året Porten till lycka
2 Söndagen under året Var gång detta offer bärs fram blir återlösningen närvarande
Herrens dop Bilden som förvandlar
Trettondag jul Suverän ledning
Maria, Guds moder Maria, Kristi och Kyrkans moder - vägledning och beskydd för det nya året