Högtid Predikan
Annandag jul Friden väcker strid, men är starkare
Julnatten Frid
4 söndagen i Advent Trons lydnad - Josefs exempel
2 söndagen i Advent Ett skott ur en avhuggen stam
1 söndagen i Advent Natten går mot sitt slut och dagen är nära
Kristus Konungens dag Vem har makten?
32 söndagen under året Vad får vi hoppas på?
31 söndagen under året Kan en syndare bli rättfärdig? Kan den skadade enheten återställas?
29 söndagen under året Tungan på vågen - bönen som gör skillnad
27 söndagen under året Tjänandets hemlighet
26 Söndagen under året Kontraster
25 Söndagen under året Den som är trogen i det lilla...
24 Söndagen under året Evangeliets hjärta
Kyrkmässa Från mörkret till det underbara ljuset
22 Söndagen under året Dårskap, klokhet och ödmjukhet
21 Söndagen under året Hälsosam oro
19 Söndagen under året Mod, hopp och vardagstrohet
18 Söndagen under året Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå
17 Söndagen under året Be, så skall ni få
16 Söndagen under året Det enda nödvändiga
15 Söndagen under året Den ratade rollen?
14 Söndagen under året Det goda och lyckliga livet
13 Söndagen under året Efterföljelse och frihet
12 Söndagen under året Oro och törst
11 Söndagen under året Farisén, syndaren och Jesus
10 Söndagen under året Tre processioner
Kristi kropps och blods högtid Fortsatt närvaro till tidens slut
Heliga Trefaldighet Alla goda ting är tre
Pingstdagen Den första gåvan - och den sist upptäckta
7 Påsksöndagen Kärleken som vill
Kristi himmelfärdsdag Vad är skillnaden?
5 Påsksöndagen Påsk under barmhärtighetens år
4 Påsksöndagen Verkligheten är tryggare än drömmen
3 Påsksöndagen Det är Herren
2 Påsksöndagen Påskens två ikoner
Annandag Påsk "Gå och säg åt mina bröder."
Påskdagen Kristendomen uppstod ur den tomma graven
Långfredagen Det fanns en dag då Gud led detta för vår skull
Palmsöndagen Palmsöndgen
5 Söndagen i fastan Den gudomliga barmhärtigheten
3 Söndagen i fastan Brinnande närvaro, glödande varning, vädjande förbön
2 Söndagen i fastan Visshet om himlen
1 Söndagen i fastan Den stora kampen i den lilla
4 Södagen under året Kärlekens utmaning, lockelse och gåva
2 Söndagen under året Det vinet dricker vi av fortfarande
Herrens Dop Nyfödda och förnyade
Trettondagen Den goda ivern
Maria, Guds moder Vad ser vi?