Högtid Predikan
Familjen - tillgivenhetens källa Söndagen efter jul
Kärlekens makt, också över hatet Annandag jul
Översvallande kärlek Juldagen
Ljuset lyser i mörkret Julnatten
4 Söndagen i advent Mötet
2 söndagen i Advent Bana väg
1 söndagen i Advent Rådlöshet eller hopp
33 Söndagen under året Efterlängtad dom
32 Söndagen under året Ge, så skall ni få
Alla helgons dag Himlen öppnar sig och helgonen visar vägen dit
29 Söndagen under året Frimodighet
28 Söndagen under året Vägledning till friheten
27 Söndagen under året Ett glädjens och enhetens tecken
26 Söndagen under året Profet, kung och präst
25 Söndagen under året Kampen om människan
24 Söndagen under året Herdabrev från de nordiska biskoparna angående den aktuella flyktingsituationen
23 Söndagen under året Gör inte skillnad på människor
22 Söndagen under året Gåva och gengåva
Kyrkmässa Varför kyrkan inviger kyrkor
Jungfru Marias upptagning i himmelen Var skulle hon annars vara?
18 Söndagen under året Folket letar efter Gud, men Gud letar ännu mer efter folket
16 Söndagen under året Förskingring, främlingskap och fiendskap - i onödan
15 Söndagen under året Det stora i det enkla
14 Söndagen under året Oväntat hjälpmedel
13 Söndagen under året Bot mot förtvivlan
12 Söndagen under året Laudato si'
11 Söndagen under året Vi vet inte hur det går till, ändå sker det
Kristi kropps och blods högtid Blodöverföring
Heliga Trefaldighets dag Har någon hört talas om något liknande?
Pingstdagen Guds egen andedräkt
7 Påsksöndagen Kom och fyll vår fattigdom, kom med all din rikedom
Kristi himmelsfärds dag Glädjens och hoppets dag
6 Påsksöndagen Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud
3 Påsksöndagen Ung på nytt
2 Påsksöndagen Tron på barmhärtigheten
Annandag påsk Annandag påsk
Påskvakan Det stora i det lilla
Långfredagen Långfredagen
Skärtorsdagen Skärtorsdagen
Palmsöndagen Palmsöndagen
5 Söndagen i fastan Vetekornet
4 Söndagen i fastan Att upptäcka nåden
3 Söndagen i fastan Buden, korset och bönen - om att återfinna glädjen
6 Söndagen under året Vrede och medlidande
Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet Det gudsvigda livet
4 Söndagen under året Lättviktiga ord och ord med tyngd
3 Söndagen under året Det oprövade evangeliet
2 Söndagen under året Vägledning i virrvarret
Herrens dop Jag älskar dig
Trettondedag Jul - Epifania Sannsaga
2 Söndagen efter Jul Alltings prolog
Maria, Guds Moder Vad ser vi?