Högtid Predikan
Den Heliga Familjen Den Heliga Familjen
Den Helige Stefanos dag Mörkret fick inte makt över ljuset
Juldagen Juldagen
Julnatten Julnatten
4 Söndagen i Advent Mänskligt och gudomligt - David och Maria
1 Söndagen i Advent Väntan som förändrar
Kristus konungens dag Så att Gud blir allt, överallt
33 Söndagen under året Skrämmande och lockande
32 Söndagen under året Vem är hon?
Alla själars dag Den ofrånkomliga och hoppfulla reningen
Alla helgons dag Helgonens hemlighet
30 Söndagen under året Kärlekens angenäma doft
29 Söndagen under året Mission, familj, saligförklaring och kejsare
28 Söndagen under året Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft
27 Söndagen under året Våra tankar och våra änglar
26 Söndagen under året Att söka barmhärtigheten
25 Söndagen under året Den ogripbara nåden
Det heliga korsets upphöjelse Korset i Tomelilla
23 Söndagen under året Den goda förmaningen
22 Söndagen under året Du kallade mig och jag lät mig kallas...
21 Söndagen under året Vem kan vara Guds rådgivare?
Kyrkmässa Är det något särskilt med en kyrka?
19 Söndagen under året Den gudomliga kärlekens sakta susning
18 Söndagen under året Vad kan skilja oss från Kristi kärlek?
17 Söndagen under året Skatten och pärlan
16 Söndagen under året Hur många tror på detta idag?
15 Söndagen under året Såddens hemlighet
14 Söndagen under året Pärlan
Petrus och Paulus Nära döden, ändå lever hon - vem är hon?
Kristi kropps och blods högtid Verkligt bröd och verklig dryck
Heliga Trefaldighets dag Kärlek, nåd och gemenskap
Pingstdagen Livet, enheten och kärleken - Andens frukter
7 Påsksöndagen Konsten och kraften i att vänta
Kristi himmelsfärdsag Vårt hemland är himlen
6 Påsksöndagen En annan hjälpare
5 Påsksöndagen Vägen, sanningen och livet - människans hemlighet
4 Påsksöndagen Herren är min herde, ingenting skall fattas mig
3 Påsksöndagen Vandring mot ljuset
2 Påsksöndagen De heligas gemenskap
Annandag Påsk Annandag Påsk
Påskdagen Ljuset lyser genom att förtäras
Påskvakan Den natt då jord och himmel möts, då Gud och människa förenas!
Långfredagen Må det ske
Palmsöndagen Palmsöndagen
5 Söndagen i fastan NN, kom ut!
Lördag 4 veckan i fastan Aldrig har någon människa talat som han
4 Söndagen i fastan Att få sin syn eller förbli blind
3 Söndagen i fastan Modern vid korset
2 Söndagen i fastan Väg till ljus
1 Söndagen i fastan Kan människan övervinna frestelsen?
7 Söndagen under året Vägen till fullkomlighet
6 Söndagen under året Att välja och bli vald
5 Söndagen under året Salt och ljus
Kyndelsmässodagen Där allt hopp tycks ute
3 Söndagen under året Omvändelse
2 Söndagen under året Han var sargad för att vi skulle helas
Söndag efter nyårsdagen - Herrens Dop Förtätad bild
Trettondag Jul - Epifania Förtätad härlighet
2 Söndagen efter Jul Förtätat ljus - men fördolt
Maria, Guds Moders högtid Förtätad tid