Högtid Predikan
Söndag efter Jul - Den Heliga Familjen Familjen - nära döden, ändå lever den
Annandag Jul Förtätad händelse
Juldagen Förtätat ord
4 Söndagen i Advent Josef
3 Söndagen i Advent Han som kommer
2 Söndagen i Advent Yxan är redan satt till roten
Kristus Konungens Dag Vem har egentligen makten?
33 Söndagen under året Trygga i all oro
32 Söndagen under året Det eviga livet - redan här
31 Söndagen under året Den livgivande nåden
29 Söndagen under året Undervisning, vederläggning, vägledning, fostran
28 Söndagen under året Är vi trolösa, förblir han trogen
26 Söndagen under året Synligt och osynligt
25 Söndagen under året Vad händer i det som händer?
24 söndagen under året Omvändelsens hemlighet
23 Söndagen under året Den kärva vägen till glädje
22 Söndagen under året Porten till glädje och frid
21 Söndagen under året "Hur skall det gå för syndarna?"
Kyrkmässa Kyrkorummets hemlighet
19 Söndagen under året Det nödvändiga hoppet, och dess grund
18 Söndagen under året Dårskapen, tomheten och skatten
16 Söndagen under året Gästfrihetens gåva
15 Söndagen under året Vilken roll är min?
14 Söndagen under året Tröst och kamp
13 Söndagen under året Den fulla friheten
12 Söndagen under året Den genomborrade hjärtat- en livgivande källa
11 Söndagen under året Biktstol och altare
10 Söndagen under året Triumftåg eller sorgetåg
Kristi kropp och blods högtid Herre, jag är inte värdig - men säg bara ett ord
Heliga Trefaldighets dag Den mänskoälskande Guden
Pingstdagen Den största gåvan - och den minst utnyttjade
7 Påsksöndagen I kärlek hålla fast vid sanningen
Kristi Himmelsfärd Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd
6 Påsksöndagen Himlen har landat
5 Påsksöndagen "Se, jag gör allting nytt"
4 Påsksöndagen Förtröstan
3 Påsksöndagen Slutfrågan
Lördag i 2 Påskveckan Med ens var de framme
2 Påsksöndagen Vägen till tro
Påskdagen Dagens budbärare och dagens nyhet
Påskvaka Påskljuset
Långfredagen Nersänkta i och omformade av barmhärtighet
Skärtorsdagen Vi älskar därför att han först har älskat oss
Palmsöndagen Palmsöndagen
5 Söndagen i Fastan Påsk i förväg
4 Söndagen i Fastan Den oväntade glädjen
3 Söndagen i Fastan Ut ur vår mänskliga vanmakt
1 Söndagen i Fastan Fastetiden - vägen till verklighet och glädje
S. Scholastica Syskonkärlek
Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet Nya böcker - förnyade mysterier
2 Söndagen under året Och hans lärjungar trodde på honom
Herrens Dop Fullbordat Julfirande
Trettondag Jul - Epiphania Sagolik verklighet
1 januari - Maria, Guds moders högtid Tidens röda tråd