Högtid Predikan
Söndag efter Jul - Den Heliga Familjen Frågor och svar
Anndandag Jul Ljusets makt över mörkret
Juldagen Ofattbart utbyte
Julnatten Ljus i mörkret
4 Söndagen i Advent Hur är det möjligt att få besök av Herrens mor?
2 Söndagen i Advent Det är Advent!
1 Söndagen i Advent Fyll oss med längtan efter din stora dag...
Kristus Konungens dag Vilken dialog!
33 Söndagen under året Efterlängtad dom
32 Söndagen under året Två änkors exempel
31 Söndagen under året Allhelgonatider
29 Söndagen under året Frimodig tro
28 Söndagen under året Att gå sin väg, eller att räkna med nåden
Den Heliga Birgitta Barmhärtighet och rättvisa
26 Söndagen under året Katolsk och helig
25 Söndagen under året Vad händer i det som händer?
24 Söndagen under året Maria som hjälp att följa hennes son
23 Söndagen under året Genombrottet
22 Söndagen under året Allt det goda vi får
21 Söndagen under året Det befriande valet
Kyrkmässa Kyrkan som människa - människan som kyrka
19 Söndagen under året Verkligt bröd
18 Söndagen under året Alltid större
17 Söndagen under året Vilket tecken!
15 Söndagen under året Alltings sammanfattning
14 Söndagen under året Ombytlighet
13 Söndagen under året Helande berättelse
Johannes Döparens födelse Vilket människoöde!
11 Söndagen under året Vi vet inte hur
Kristi kropps och blods högtid Det nya förbundets liv
Heliga Trefaldighets dag I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn
Pingstdagen Hjälparen
7 Påsksöndagen I väntan och bön
Kristi Himmelsfärds Dag Vägen mot målet
6 Påsksöndagen Min vän är min och jag är hans
5 Påsksöndagen Fruktbärande
4 Påsksöndagen Den gode herden - ett mänskligt behov
3 Påsksöndagen Habemus abbatissa - vi har en abbedissa
2 Påsksöndagen Saliga de som inte har sett men ändå tror - trons steg och Tomas' hjälp
Annandag Påsk Längtan efter din hjälp förtär mig
Påskdagen Hur har jag inte längtat efter att fira denna påsk med er
Påskvakan Gå och säg till Petrus och de andra...
Långfredagen Långfredagen
Skärtorsdagen Hur har jag inte längtat...
Palmsöndagen Palmsöndagen
5 Söndagen i fastan Vetekornets lag
4 söndagen i fastan Vi har kommit till tro på kärleken
3 söndagen i fastan Tror vi?
2 Söndagen i fastan Getsemane och förklaringsberg
1 söndagen i fastan Fastetiden - en väg till glädje
Petrus Biskopsstol Anders Piltz' Silverjubileum
7 Söndagen under året Biskopens herdabrev inför fastetiden
6 Söndagen under året En spetälsk som förebild
Kyndelsmässodagen Mötet som infriar ett löfte
4 Söndagen under året Med makt bakom orden
3 Söndagen under året Det oprövade evangeliet
2 Söndagen under året Vad styr våra handlingar?
Herrens dop Du är min älskade
Trettondag Jul Tecknet som blir motsagt
Nyårsdagen I går och i dag och i evighet