Högtid Predikan
Den Helige Stefanos Dag Mörkret fick inte makt över ljuset
Juldagen Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det
4 Söndagen i Advent Angelus
3 Söndagen i Advent Närhetens glädje
2 Söndagen i Advent Bana väg
1 Söndagen i Advent Håll er vakna!
Kristus Konungens dag Den fruktade och efterlängtade domen
33 Söndagen under året Gå in till glädjen hos din Herre!
32 Söndagen under året Fönster mot himlen
31 Söndagen under året De andras tjänare
30 Söndagen under året Kärlekens hemlighet
29 Söndagen under året Ge åt var och en det som tillhör honom
28 Söndagen under året Inbjuden till bröllop
27 Söndagen under året Änglarna - tillvarons tankar
26 Söndagen under året Han ångrade sig och gick
25 Söndagen under året Eftersökt och kallad
24 Söndagen under året Oförsonlighetens gift och försoningens gåva
23 Söndagen under året Kan vi förändra varandra?
Kyrkmässa Bor Gud i byggnader gjora av människohänder?
19 Söndagen under året Ljudet av en sakta susning
16 Söndagen under året Mellan fanatism och relativism
15 Söndagen under året "En man gick ut för att så"
14 Söndagen under året En kostbar pärla
Krist Kropps och Blods Högtid Verklig föda
Heliga Trefaldighets Dag I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn
Pingstdagen Anden - en fråga om liv och död
7 Påsksöndagen Jesus ber för oss
Kristi Himmelsfärd Glad Himmelsfärd!
6 Påsksöndagen Kärleken och buden
5 Påsksöndagen Vägen till Fadern
4 Påsksöndagen Samvetets röst och herdens
3 Påsksöndagen Att få sina ögon öppnade
2 Påsksöndagen Trosvittnen
Annandag Påsk Annandag Påsk
Påskdagen Dagens budbärare och dagens nyhet
Påskvakan Dramatik och förundrad eftertanke
Långfredagen Ecce homo
Skärtorsdagen Fottvagningen som gåva och exempel
Palmsöndagen Palmsödagen
5 Söndagen i fastan Förövning
4 Söndagen i fastan Ljus och mörker
3 Söndagen i fastan Törsten och källan
2 Söndagen i fastan Professjubileum
1 Söndagen i fastan Den ofrånkomliga kampen - och hjälpen
8 Söndagen under året Bekymmerslöshet
7 Söndagen under året Helighet - det enda naturliga
6 Söndagen under året Legalism eller liberalism - var finns alternativet?
Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet Att se det andra inte ser
4 Söndagen under året Port till lyckan
3 Söndagen under året Tror vi på kyrkan?
2 Söndagen under året Var gång detta offer bärs fram
Söndagen efter Trettondagen - Herrens dop Välsignelsen flödar - himlen öppnar sig
Trettondag Jul - Epifania Välsignelsen fortsätter
2 Söndagen efter jul God fortsättning!
Maria, Guds Moders högtid Nyårsönskan