Högtid Predikan
SÖNDAG EFTER JUL - DEN HELIGA FAMILJEN Familjen - hotad och ändå trygg
JULDAGEN Det saliga utbytet
JULNATTEN Ljus i mörkret
4 SÖNDAGEN I ADVENT Att tiga i förundran
2 SÖNDAGEN I ADVENT ...så att vi kan bevara vårt hopp
1 SÖNDAGEN I ADVENT Det är något speciellt med advent
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Tålamodets hemlighet
32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Martyrernas vittnesbörd
31 SÖNDAGEN UNDER ÅrET Sackaios i Jeriko och systern i Mariavall
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vem söker ödmjukheten?
29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den hemliga kraften
28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET En av tio?
27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ge oss större tro
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ombytta roller
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vad gör vi på valdagen?
24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Återfinnandets glädje
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att välja livet
21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den välsignade oron
JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING I HIMMELEN Varför prisar vi Maria salig?
19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Grund för hoppet
18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Är allt tomhet?
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Tre lärarinnor i bönens tjänst
KYRKMÄSSA ÖSTANBÄCK 20/7 Bor Gud i hus gjorda av människohand?
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Det enda nödvändiga
11 JULI, BENEDICTUS AV NURSIA ...där du vill vederkvicka oss alla
14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Spelar det någon roll vad man tror om Jesus?
13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vägen till frihet
12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Bröllopsglädje
11 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Tårarnas hemlighet
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID Närvaro, offer och helande
HELIGA TREFALDIGHETS DAG I Faders och Sonens och Den Helige Andes namn
7 PÅSKSÖNDAGEN Den märkliga viljan
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG Kristi himmelsfärd - och vår
6 PÅSKSÖNDAGEN Kan man veta något om himlen?
5 PÅSKSÖNDAGEN Se, jag gör allting nytt
4 PÅSKSÖNDAGEN Vad kännetecknar en kristen?
3 PÅSKSÖNDAGEN Det slaktade lammet
2 PÅSKSÖNDAGEN Hur vet vi att vår tro är sann?
ANNANDAG PÅSK Den verkliga döden och det verkliga livet
PÅSKDAGEN Påskafton och Påskdag
LÅNGFREDAGEN Det är över nu - men är det det?
PALMSÖNDAGEN Palmsöndagen
5 SÖNDAGEN I FASTAN Barmhärtighetens triumf
DEN HELIGE BENEDICTUS DAG Jag vill
4 SÖNDAGEN I FASTAN Frihet är det bästa ting...
3 SÖNDAGEN I FASTAN Brinnande närvaro
2 SÖNDAGEN I FASTAN Prövning och tröst på vägen
1 SÖNDAGEN I FASTAN Varför syndar vi egentligen?
6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Salig fattigdom?
KYNDELSMÄSSODAGEN Livets aftonbön
4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kärlekens fascination och utmaning
3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Idag
2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Bröllopet
HERRENS DOP Himlen öppnar sig
TRETTONDAG JUL Doft till liv och doft till död
ANDRA SÖNDAGEN EFTER JUL Alltings prolog
NYÅRSDAGEN Gott Nytt År!