Högtid Predikan
SÖNDAGEN EFTER JUL Den Heliga Familjen
DEN HELIGE STEFANOS DAG Den heliga kyssen
JULDAGEN ...men är det sant?
JULNATTEN Julnatten
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT Att bli havande med Ordet
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT Adventsglädje
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT På väg till det större
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Det bästa ligger i framtiden - ty Herren kommer
KRISTUS KONUNGENS DAG Vem är egentligen den starkare?
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET När nöden är som störst...
32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Mjölet i krukan
ALLA HELGONS DAG De heligas gemenskap
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den som ber är räddad - hur en människa blir frälst
29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Helga oss i dina mysterier
28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Hinder och möjligheter
27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Äktenskapet - ett glädjens tecken, under änglarnas beskydd
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den stora öppenheten och det stora allvaret
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den ringaste av alla och allas tjänare
24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET För livets skull
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET EFFATA! - Öppna dig!
21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Inte vill väl ni också gå er väg?
KYRKMÄSSA Vad är kyrkan till för?
JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING I HIMMELEN Tecknet som ger hopp och tröst
19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Mellan ginstbusken och altaret
18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Det verkliga brödet
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den Gud som står över allting, verkar genom allt och finns i allt
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Inte längre utanför
15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET En vanlig sommarsöndag
14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Predikan på Bondrumsgårdens dag 5 juli 2009
12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Med Jesus i båten
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID Det nya förbundet
HELIGA TREFALDIGHET Ett klosters mission
PINGSTDAGEN Hjälparen
7 PÅSKSÖNDAGEN Den som väntar på något gott...
KRISTI HIMMELSFÄRD Välsignad Himmelsfärd!
6 PÅSKSÖNDAGEN Vänner kallar jag er
5 PÅSKSÖNDAGEN Kan livet bli fruktbärande?
4 PÅSKSÖNDAGEN Stark och ömsint
3 PÅSKSÖNDAGEN Evig ungdom
MARKUS, EVANGELIST, 25/4 Markus, evangelist
2 PÅSKSÖNDAGEN Tvivlets väg till tron
ANNANDAG PÅSK Påskljuset
PÅSKDAGEN Må Kristi ljus förjaga allt vårt mörker!
PÅSKVAKAN Gå och säg till Petrus och de andra...
LÅNGFREDAGEN Det är fullbordat
SKÄRTORSDAGEN Tre gåvor
PALMSÖNDAGEN Palmsöndagen
5 SÖNDAGEN I FASTAN Överlåtelse
3 SÖNDAGEN I FASTAN Ut ur den mänskliga vanmakten
2 SÖNDAGEN I FASTAN På väg hem
1 SÖNDAGEN I FASTAN Kan människan övervinna frestelsen?
7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Liturgi i Kafarnaum
6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Spetälska idag
KYNDELSMÄSSODAGEN Tecknet som väcker strid
4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vägmärken i upprörda tider
PAULUS OMVÄNDELSE Ett bländande ljussken
2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den helgade kroppen
HERRENS DOP De många dopen och det enda
TRETTONDAG JUL Motsägelsens tecken
ANDRA SÖNDAGEN EFTER JUL Att se gåvan med hjärtats öga
NYÅRSDAGEN När tiden var inne