Högtid Predikan
DEN HELIGA FAMILJEN Den heliga familjen
DEN HELIGE STEFANOS DAG Den helige Stefanos dag
JULDAGEN Sonens födelse - och vår
JULNATTENS MÄSSA Guds nåd har blivit synlig
4 SÖNDAGEN I ADVENT Att bli havande med ordet
3 SÖNDAGEN I ADVENT Han som kommer
2 SÖNDAGEN I ADVENT Bana väg
1 SÖNDAGEN I ADVENT Tidens flykt och tidens fullbordan
KRISTUS KONUNGENS DAG Så att Gud blir allt, överallt
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Trogen vaksamhet
32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Byggnation pågår
ALLA SJÄLARS DAG Hoppet om den slutliga reningen
ALLA HELGONS DAG Helgon, hoppet och himlen
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET De har fått Herrens ord att höra
29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Evangeliets kraft
BIRGITTA AV VADSTENA Förundran
27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Paulus, själasörjaren
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Utmaning och uppmuntrav av en klosterprofess
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Det allra bästa i livet
DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE Höstens påskfest
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den som älskar har uppfyllt lagen
22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Du förledde mig och jag lät mig förledas
21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att förundras - också över kyrkan
KYRKMÄSSA "Herren är på denna plats, och jag visste det inte!"
19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att gå på vattnet
18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET "Lämna det år mig"
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den inre kompassen
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET FInns det onda människor?
15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET En man gick ut för att så
14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Som en dyrbar pärla
PETRUS OCH PAULUS Att upptäcka kyrkan
12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Mod i rädda bröst
11 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Behovet av ledare
10 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att hoppas när allt hopp är ute
9 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Husbygge
HELIGA TREFALDIGHETS DAG Heliga Trefaldighets dag
PINGSTDAGEN Kom, Guds egen andedräkt
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN Konsten att vänta
KRISTI HIMMELFÄRDSDAG Hoppets grund och övning
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN "Låt påskens glädje bära oss, så att vårt liv blir ett med vår tro"
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN Vägen till sanningen och livet
FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN Jag känner mina får, och de känner mig
LÖRDAG I ANDRA PÅSKVECKAN Med ens var den framme
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN "Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?"
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN Tomas - den troende
LÅNGFREDAGEN Modern betraktar sin son och kyrkan sin frälsare
ANNANDAG PÅSK Att fira påsk
PÅSKDAGEN Dagens nyhet
PÅSKVAKAN Var inte rädda!
SKÄRTORSDAGEN Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig
PALMSÖNDAGEN Palmsöndagen
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN Död och liv
FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN Att fälla domen över sig själv
3 SÖNDAGEN I FASTAN Den som talar till dig
2 SÖNDAGEN I FASTAN Ditt ansikte, Herre, söker jag
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Varför syndar människan?
KYNDELSMÄSSODAGEN Kyndelsmässodagen
3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Omvändelse - men varför?
2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Inom ramen för den ekumeniska böneveckan
SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN Genomträngande bild
TRETTONDAG JUL När han visar sig
NYÅRSDAGEN Maria, Guds moder