Högtid Predikan
SÖNDAGEN EFTER JUL Den oövervinneliga familjen
DEN HELIGE STEFANOS DAG Glädje över martyrerna
JULDAG Men vem är du?
JULNATT Jag är glad för att du finns
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT Emmanuel – Gud med oss
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT Hoppets gåva, dess övning och hemlighet
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT Förberedelse
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT I hoppet är vi räddade
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att ta sin själ i besittning – genom tålamod
32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Det eviga livet – med början redan här
ALLA HELGONS DAG Helgonen
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ödmjukhet - igen
29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ständig bön
28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Var är de nio?
BIRGITTA AV VADSTENA - SVERIGES OCH EUROPAS SKYDDSPATRON Visa mig, Herre, din väg, och gör mig villig att gå den
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Änglarna
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ingen kan tjäna två herrar
50-ÅRSJUBILEUM FÖR JESU MODER MARIAS KLOSTER Synen som inte skall slå fel
24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ett kapitel
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den kärleksfulla sanningen
22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Mer än en dygd
KYRKMÄSSA Det heliga rummet
19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Trons kännetecken - förtröstan och visshet
18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vad är meningen?
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Tvåfaldig böneskola
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET En gäst i huset
15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den barmhärtige samariten
13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den åtråvärda friheten
JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE Mer värt än livet
11 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Tårarnas gåva
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID Nu går vi in i den brinnande busken
HELIGA TREFALDIGHETS DAG I Faderns och Sonens och den helige Andes namn
PINGSTDAGEN Tror vi på den Helige Ande?
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN Konsten att vänta
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG Grunden för hopp och värdighet
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN Min frid ger jag er
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN Det evigt nya
4 PÅSKSÖNDAGEN Verklig trygghet
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN "Vi har kommit till tro på kärleken"
PÅSKDAG Två bilder
PÅSKVAKA Natten skall lysa som dagen
LÅNGFREDAGEN Gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande
SKÄRTORSDAGEN "Nu går vi in i den brinnande busken"
PALMSÖNDAGEN Lidandets saliga utbyte
5 SÖNDAGEN I FASTAN Något nytt har kommit - märker ni det inte?
4 SÖNDAGEN I FASTAN Kallade till frihet
LÖRDAG I TREDJE FASTEVECKAN Hur rätt kan vara fel, och hur fel kan bli rätt
3 SÖNDAGEN I FASTAN Att bli brinnande - genom omvändelse
2 SÖNDAGEN I FASTAN Berg och dalar
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN Fastetiden - vägen till glädje
6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kan man lita på människor?
DEN HELIGA SCHOLASTICA De mättade varandras hunger
KYNDELSMÄSSODAGEN - HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET Saliga de som ser
FJÄRDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kung, präst och profet
TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET Idag
ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET Bröllopet
SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - HERRENS DOP Guds härlighet - den levande människan
TRETTONDEDAG JUL - EPIFANIA På väg mot härligheten