Högtid Predikan
SÖNDAGEN EFTER JUL Den heliga familjen
DEN HELIGE STEFANOS DAG Vittnesbörd om härligheten
JULDAG Härlighetens fortsättning
JULNATT Att se hans härlighet
4 SÖNDAGEN I ADVENT/JULAFTON I dag och i morgon
3 SÖNDAGEN I ADVENT Glädje
2 SÖNDAGEN I ADVENT Förberedelse - varken mer eller mindre
1 SÖNDAGEN I ADVENT Från misströstan till hopp
KRISTUS KONUNGENS DAG Sanningens och kärlekens rike
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET När nöden är som störst...
32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Änkans offer
31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kärleken
ALLA HELGONS DAG Helgonen
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Hur en människa blir frälst
29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Frimodigt framträdande
28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ett fattas dig
BIRGITTA AV VADSTENA Hur blir man klok?
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Katolsk och helig
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Tjänandets hemlighet
24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Hur ska det gå med allting?
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET EFFATA
22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Livets gåva
21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vägval
KYRKMÄSSA 2006 Kyrkan som människa - människan som kyrka
19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kan Gud bli bedrövad?
KRISTI FÖRKLARING "... där de var ensamma"
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Allas ögon väntar efter dig
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Freden
15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Guds viljas hemlighet: att sammanfatta allting i Kristus
14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kraft och svaghet
12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Förebråelse och bön
JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE En märklig födelsedag
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID På upptäcktsfärd efter vatten
HELIGA TREFALDIGHETS DAG Källan
PINGSTDAGEN Tror du på den Helige Ande?
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN I väntan på Hjälparen
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG Kristi himmelsfärd - grunden för vårt hopp
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN Vänner kallar jag er
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN Att bära frukt
4 PÅSKSÖNDAGEN Jag känner mina får, och de känner mig
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN  Källan till all glädje
2 PÅSKSÖNDAGEN Tomas väg till tro
ANNANDAG PÅSK Påskmutationen
PÅSKVAKA / PÅSKDAGEN Påskvaka / Påskdagen
LÅNGFREDAGEN Gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande
SKÄRTORSDAGEN Gör detta till min åminnelse
PALMSÖNDAGEN Beredda gärningar
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN Vetekornets lag - vägen till livet
FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN Så älskade Gud världen
JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG - HERRENS BEBÅDELSE Beskydd och vägledning
TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN Lidelserna
ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN Prövning och tröst
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN Fastetiden - en hjälp att återvinna den andliga glädjen
7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Guds rike är nära - märker ni det inte?
6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kulturell spetälska
KYNDELSMÄSSODAGEN - HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET Mötet
4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET ... och det gör honom kluven
TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET Än se'n då?
2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den heliga kroppen
SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - HERRENS DOP Att se och förvandlas
1 JANUARI - MARIA, GUDS MODER Gott Nytt År!