Högtid Predikan
JULDAGEN Den trefaldiga födelsen
JULNATTEN En stor glädje
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT Må det ske med mig efter ditt ord
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT Närhetens glädje
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT Tröst
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Tiden
KRISTUS KONUNGENS DAG Den hoppfulla domen
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Frimodighetens evangelium
ALLA SJÄLARS DAG Den slutliga reningen
ALLA HELGONS DAG Den stora skaran och det slutliga målet
31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ett botemedel att upptäcka - ödmjukheten
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kärleken
29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Det näst viktigaste
S. BIRGITTA AV VADSTENA Två slags vishet
27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Änglar till vår tjänst
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Han ångrade sig och gick
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kallad till gemenskap
24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Oförsonlighetens dödliga gift och dess botemedel
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den hälsosamma förmaningen
22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ett levande och heligt offer
JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING I HIMMELEN Hoppets och glädjens tecken
KYRKMÄSSA Kyrkan - frälsningens sakrament
KRISTI FÖRKLARINGS DAG Det gudomliggörande ljuset
18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Underverk i öde trakter
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Det första och det skönaste…
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ondskans makt - och vanmakt
BENEDICTUS AV NURSIA Benedikt av Nursia och Benedikt av Bayern
15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Hela skapelsen väntar…
PETRUS OCH PAULUS, APOSTLAR Nära döden, ändå lever hon - kyrkans hemlighet i ljuset av Petrus och Paulus.
13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att se med trons ögon
JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE Profet i sommartider
12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Var inte rädda!
11 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Får utan herde
10 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Barmhärtighet
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID Ofattbara och tillbedjansvärda gåva!
HELIGA TREFALDIGHET Heliga Trefaldighets dag
PINGSTDAGEN Andliga sinnesorgan
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN Den som väntar på något gott väntar inte förgäves
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG "Gå till Fadern"
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN Att känna Anden
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN De visste inte att de visste
FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN Herden och herdarna
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN Brann inte våra hjärtan?
PÅSKOKTAVEN Påskoktaven
LÅNGFREDAG Gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande
SKÄRTORSDAG Eukaristin, prästämbetet och kärleksbudet
PALMSÖNDAG Palmsöndagen
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN De landsflyktigas profet
FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN Varför just David?
TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN Klippan som ger vatten
ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN Den dubbla rörelsen - som förvandlar
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN Frestelse
4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Saligprisningarna
3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Enhetens grund och vidd
2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vägen till glädje
SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN Herrens dop
TRETTONDEDAG JUL - EPIFANIA "Du som ledde de vise männen, led också oss…"
ANDRA SÖNDAGEN EFTER JUL Att upptäcka ett mönster
NYÅRSDAGEN 2005 Du slungade mig i djupet, mitt i havet…