Högtid Predikan
SÖNDAGEN EFTER JUL - DEN HELIGA FAMILJEN Josefs exempel - i familj och kloster
JULDAGEN Orden och Ordet
JULNATTEN I nattens tystnad och mörker
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT Trons lydnad och gåva - Josefs exempel
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT Hoppets gåva, dess villkor, övning och hemlighet
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT Den bästa förberedelsen
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Non confundentur
KRISTUS KONUNGENS DAG Vem har egentligen makten?
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den säkra vägen mellan ytterligheter
ALLA SJÄLARS DAG Trotsig bön inför döden
ALLA HELGONS DAG Helgonen - vänner på vägen mot målet
31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Jesus i Jeriko
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Eukaristi och mission
29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Uthållighet och tro
BIRGITTA AV VADSTENA Visa mig, Herre, din väg, och gör mig villig att gå den
27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Änglar till tjänst
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kontrastverkan
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att lära sig av "denna världens människor"
24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vad gör kyrkan när världen ser ut som den gör?
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Att tänka efter - före
21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den hälsosamma oron
KYRKMÄSSA Kyrkan som frälsningens sakrament
JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING I HIMMELEN "...nu och i vår dödsstund"
KRISTI FÖRKLARING Vara stilla och se
18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Habegär och girighet
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET "Kan vi inte åtminstone vara lite påträngande?"
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Fridstörare
BENEDICTUS AV NURSIA Avgörande prioritering
PETRUS OCH PAULUS, APOSTLAR Nära döden, ändå
13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Följ mig!
JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE En profets vittnesbörd
12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET De skall se upp till honom som de har genomborrat
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID Kristi kropps och blods högtid
HELIGA TREFALDIGHETS DAG Enhet och trefald
ANNANDAG PINGST / Jungfru Marias Besök Överträffa varandra i ömsesidig aktning
PINGSTDAGEN Hjälparen
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN Att se, överlåta sig och förvandlas
KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG Kristi himmelsfärd - grunden för vårt hopp
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN Känn ingen oro
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN Den eviga nyheten
FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN Att lyssna fram sanningen
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN Den avgörande frågan
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN Daglig påsk
ANNANDAG PÅSK Du bestämmer mitt öde
PÅSKVAKAN De visste inte vad de skulle tro
LÅNGFREDAG Till åminnelse av Herrens lidande
SKÄRTORSDAG Bägaren
PALMSÖNDAGEN Palmsöndagen
5 LÖRDAG I FASTAN Lördag i femte fasteveckan
5 SÖNDAGEN I FASTAN Död och liv
4 SÖNDAGEN I FASTAN Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott
3 SÖNDAGEN I FASTAN Törsten och källan
2 SÖNDAGEN I FASTAN På väg hem
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN Fasta - för att återvinna den andliga glädjen
7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Älska era fiender
6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kan man lita på människor?
HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET Herrens frambärande i templet
FJÄRDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET Störst är kärleken - men varför?
3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kroppen och lemmarna
ANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” Bröllopet
HERRENS DOP Himlen öppnar sig
TRETTONDEDAG JUL På väg mot soluppgången
ANDRA SÖNDAGEN EFTER JUL Visheten
NYÅRSDAGEN 2004 Konsten att börja