Högtid Predikan
SÖNDAGEN EFTER JUL Den heliga familjen
STEFANOS, DEN FÖRSTE MARTYREN Vittne om soluppgången
JULDAGEN Det saliga utbytet
JULNATTEN En soluppgång från höjden
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT Gryning och soluppgång
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT Vänd om, så att du kan se
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Tiden går...
KRISTUS KONUNGENS DAG Vem har egentligen makten?
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Den hälsosamma tron på domen
LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG Våra känslor
ALLA SJÄLARS DAG De hädangångna
ALLA HELGONS DAG Hoppet, helgonen och himlen
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Gör så att jag kan se igen!
27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Äktenskapet - ett glädjens tecken
BIRGITTA AV VADSTENA, SVERIGES SKYDDSPATRON Av slät gärning, ödmjuk och stark
26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Katolsk och helig
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Kristus Jesus vårt hopp
DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE Det heliga korsets upphöjelse
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Effata
22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET 22 söndagen under året
JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING I HIMMELEN Jungfru Marias upptagning i himmelen
KYRKMÄSSA, ÅRSDAG Kyrkan - ett hoppets tecken
KRISTI FÖRKLARING Kristi förklaring
18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET "Varför är du här"?
16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vila er lite
15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Gud till pris och ära
14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Ombytlighet och det enda nödvändiga
PETRUS OCH PAULUS, APOSTLAR Att upptäcka kyrkan
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID Den eukaristiska bönen
JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE Profet i sommar- och jubileumstider
HELIGA TREFALDIGHETS DAG I Faderns och Sonens och den helige Andes namn
ANNANDAG PINGST Annandag pingst
PINGSTDAGEN Livets, enhetens och kärlekens Ande
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN I väntan på Anden
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN Femte påsksöndagen
FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN Fjärde Påsksöndagen
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN Ung på nytt
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN Andra påsksöndagen
ANNANDAG PÅSK Annandag påsk
PÅSKDAGEN Påskdagen
PÅSKVAKA Påskvaka
SKÄRTORSDAGEN Skärtorsdagen
PALMSÖNDAGEN Palmsöndagen
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN Femte söndagen i fastan
FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN Tror du på människosonen?
LÖRDAG I TREDJE FASTEVECKAN Bön, barmhärtighet, bot
TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN Tredje söndagen i fastan
VÅR HELIGE FADER BENEDICTUS HIMMELSKA FÖDELSEDAG Vår helige fader Benedictus himmelska födelsedag
ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN Gör såsom Abraham gjorde
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN Frestelse
7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Liturgi i Kafarnaum
6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Vill du, så kan du göra mig ren
5 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Femte söndagen under året
KYNDELSMÄSSODAGEN Herrens frambärande i templet
2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET Tala, Herre! Din tjänare hör.
SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN Herrens dop
TRETTONDEDAG JUL - EPIFANIA Trettondedag Jul - Epifania
NYÅRSDAGEN 2003 Nyårsdagen 2003