Rapport från Rom

Under några dagar den gångna veckan fick jag privilegiet att med abbot Adrian Lenglet och några bröder från St Benedictusberg i Vaals göra en pilgrimsresa till Rom. Här en kort rapport.

Härbärge i ett systrakonvent alldeles vid Petersplatsen.

Första morgonen, mässa i det hus där den helige Benedictus bodde innan han lämnade Rom, S. Benedetto in Piscinula.

Den heliga Birgittas hus vid Piazza Farnese och det rum där hon levde i 19 år och avled.

S. Maria Maggiore och S. Giovanni in Laterano.

S. Paolo fuori le mura med Pauli grav, som vid Paulusårets avslutning bekräftades som autentisk. Rundvandring i klostret, som varit benediktinskt från början och nu förstärkts med nya bröder.

Andra dagen, mässa i Peterskyrkan vid "caput Sci Petri", ett kapell under huvudaltaret, så nära man kan komma Petri grav.

Audiens med över 20.000 pilgrimer på Petersplatsen. Påven talade om en av benediktinklostret Clunys abbotar, Petrus Venerabilis. Placerades i första raden nedanför podiet och fick därmed hälsa på och personligen lägga fram klostrets angelägenhet för Benedictus XVI.

Utgrävningarna under Peterskyrkan under mycket sakkunnig ledning. Arkeo­logerna hade efter ett par års grävande börjat tveka om de skulle finna något. Vore det inte bättre att sluta leta? Pius XII hade svarat: "Kyrkan fruktar inte sanningen". De arkeologiska indicierna för att huvudaltaret i Peterskyrkan står över aposteln Petri grav visade sig vara tunga.

Kort besök i benediktinernas högskola S Anselmo på Aventinen. Fick där träffa Abbas primas Notger Wolf och även för honom berätta.

Petrus och Paulus, Benedictus och Birgitta, påven och abbas primas!

Skrivet efter hemkomsten till Den Helige Benedictus Kloster

19.10.2009

br. Ingmar