Nyårshälsning 2009
från
DEN HELIGE BENEDIKTS HUS

Pax!

Kära Vänner,

I skrivande stund är det snart sex månader sedan det första spadtaget togs till det planerade klostret. Det var den 5 juli. Som bilden visar har myc­ket hänt sedan vår biskop Anders Arborelius försökte gräva i den motspäns­tiga marken.

I början av augusti inledde vår byggfirma Thage Anderssons Byggnads AB sitt arbete. Grund­muren göts. Det tog sin tid och krävde viss möda, men nu gläds vi med arkitekten Per-Olof Kippel över resul­tatet. När vi väl kom ovan jord gick allt så mycket fortare. I september fick vi dock en smärre chock, eftersom prisbilden ändrats så dramatiskt. Arbetsgruppen hade intensiva överläggningar för att få kostnaderna i fas med den uppgjorda bud­geten. Vi jagade besparingar och vissa inslag i denna första etapp fick föras över till en kommande. Oktober blev inte mindre dramatisk, eftersom vissa avvikelser hade smugit sig in i byg­get. Arkitekt, arbetsgrupp och byggmästare tvingades justera och finslipa sitt samarbete. I efterhand vågar vi dock säga att denna prövning var värd sin möda.

I november firade vi taklagsfest, eller som man säger i Skåne "resegille". Kransen tronade på taknocken. Det var en glädje att få hedra snickare, murare, elektriker, takpappläggare och alla andra som gjort och gör det egentliga jobbet. Det är en fröjd att se dessa yrkesmän i arbete. Arbete är också en gudstjänst. Tankarna går till anvisningen i den helige Bene­dictus regel, som säger att redskap skall betraktas som "heliga altarkärl".

I december beställdes kyrkklockan från AB M&E Ohlssons Klockgjuteri i Ystad. Det kunde vi göra efter­som just den begärda summan kommit in som kollekt och gåvor i samband med syster Siluanas profess i sep­tem­ber. Kloc­kan är tonmässigt samstämd med systrarnas klocka och skall ljuda från det torn som syns på klost­rets högra del enligt bilden ovan. Vi kan inte låta bli att avslöja klockans namn och inskription.

CASSIANUS
FINIS VIAE REGNUM DEI
DESTINATIO VERO PURITAS CORDIS

Cassianus var en munk på 400-talet som förmedlade den ursprungliga monastiska erfarenheten till eftervärlden. Inskriptionen sammanfattar hans undervisning:
Vägens slutmål är Guds rike, men dess närmål är hjärtats renhet.

Klostret är inte det första i trakten, ännu mindre i Skåne. Som symboliskt uttryck för vår förbundenhet med dem som före oss levt samma liv i dessa trakter kommer två stenar att muras in i klostergårdens sydvästra hörn. Den ena hämtas från premonstratensklostret i Tommarp/Tuma­thorp, som under 400 år fram till reformationen var andligt centrum på Österlen. Den andra kommer från medeltidens enda manliga benediktinkloster i nuvar­ande Skå­ne, Allhelgonaklostret i Lund.

Även om det just idag tycks vara få som vill leva klosterlivet fullt ut så saknas det inte lekmän som vill väg­le­das av den benediktinska erfarenheten. Allt fler vill komma som gäster, flera än vad som kan tas emot. I juli togs den första oblaten upp för sin ettåri­ga prövotid. Oblater motsvarar det som andra ordnar kallar tertiärer eller tredje orden. En oblat blir andligt knu­ten till klostret och försöker tillämpa dess regel i sitt eget civila liv.

Andra grupper av lekmän har under hösten ställt tid och krafter till förfogande, antingen för att röja i områ­det kring klostret, måla panel eller hjälpa till med dataarbete. Många praktiska insatser kommer att behövas de närmaste månaderna, inte minst under februari-mars.

Byggfirman räknar med att avsluta sitt arbete i början av februari. Den lämnar då plats för målningsfirman, som be­räk­­nar tre-fyra veckor för sitt arbete. Under mars månad sker flyttningen.

Huset kommer att skifta namn från Den helige Benedikts Hus till Den Helige Benedictus Kloster.

Om Gud vill sker invigningen den 21 mars, den helige Benedictus himmelska födelsedag.
Abbot Adrian Lenglet OSB från St. Benedictusberg i Nederländerna förrättar invigningen.
Mässan firas av pater Pascal René Lung OP, biskopens representant och vikarie för det guds­­vigda livet.

Program:
14.00 - Högtidlig mässa i Mariavalls klosterkyrka.
Procession till Den Helige Benedictus Kloster. Invigning och välsignelse.
Enkel förtäring.
Möjlighet att bese klostret.
18.00 - Vesper i Den Helige Benedictus Kloster.
Välkomna!
Besked om deltagande lämnas senast den 9 mars - till huset, se nedan, eller till Richard Niklasson 0491-406005.

Fortfarande vädjas om gåvor, större eller mindre. Den viktigaste gåvan är Era förböner. "Om inte Herren bygger huset, så arbetar de som bygger det förgäves."

I tacksam tillgivenhet och med önskan om ett Välsignat 2009!

Er

br. Ingmar

Hittillsvarande adress: Bondrum 13 273 95 TOMELILLA

Adress efter 21/3 2009: Mariavall 273 95 TOMELILLA

tel/fax: 0417-232 09 bg: 5007-7692