Sommarhälsning 2008
från
DEN HELIGE BENEDIKTS HUS

Kära Vänner,

Sommaren har kommit hastigt detta år. På kort tid är det redan så gott som hög­sommar. Något liknande kan man säga om husets byggnadsplaner. Plötsligt händer det ena efter det andra och jag skriver detta brev för att informera husets vänner om vad som hänt och vad som planeras.

Nyårsbrevet berättade att vi nu återvänt till den ursprungliga klosterplanen, men i två etapper. Den första etappen omfattar två av de fyra klosterlängorna. Den södra längan rym­mer celler, den västra längan kök, refektorium och kapell, i väntan på den andra etappen med kyrka och bibliotek. Längs den norra och öst­ra sidan byggs ett plank. Därmed får vi redan från början en avskild klostergård. I februari begärde arbets­gruppen in offerter för denna etapp. Till påsk hade vi fem an­bud att begrunda. Till vår glädje kom det förmånligaste från Thage Andersson AB i Tollarp, samma fö­retag som byggt systrarnas kloster. Projekteringen är redan i gång och sker i samarbete mellan vår arkitekt Per-Olof Kippel och bygg­firman.

Veckan före påsk var vi inbjudna till Tomelilla kommuns ledning för att infor­mera om planer­na. Samma vecka påbörjade ett lokalt företag en grov­schaktning av själva tomten. Marken jämnades ut och efter påsk blev också väg anlagd fram till bygg­platsen. En annan firma har borrat och funnit vatten. Platsen är därmed beredd för byggnation. Vår förhoppning är att denna kan påbörjas efter sommarens semester. Enligt byggfirman kräver den första etappen c:a sex måna­ders arbete. Ekonomin ger oss tillräckligt hopp för att nu våga sätta spaden i jorden, även om vi nu intensifierar vår bön om Ert stöd.

Vår biskop Anders Arborelius har lovat att ta det första spadtaget i sam­band med den årliga Vallfärden den 5 juli. Programmet för vallfärden - se bifogat blad!

Välkomna till vallfärd och första spadtag!

Det viktigaste är Era förböner. "Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves." Det näst viktigaste är Era gåvor, mind­re eller större.

I tacksamhet

br. Ingmar

adress: Bondrum 13 273 95 TOMELILLA

tel/fax: 0417-232 09 bg: 5007-7692

"MED DEN HELIGE BENEDICTUS, EUROPAS SKYDDSPATRON, FÖR FRED OCH ENHET"

VALLFÄRD
TILL MARIAVALL
lördagen den 5 juli 2008

Samling vid Fågeltofta kyrka kl 09:00. Start kl 09:15
(Fågeltofta kyrka ligger ca. 3 km söder om infarten till Mariavall)

Vandringen sker på virkesväg genom skogen och tar c:a 1 tim o 45 min. Sträckan är c:a 6,5 km. Under vandringen sjunger vi psalmer och ber rosenkransen.

Ang. transport till och från Fågeltofta kyrka:
Försök att samåka med någon från Mariavalls kloster. Matsäck och ev. bagage kan lämnas vid klostret.

Biltransport från Mariavall 08:30-08:50 för dem som ej kan samåka. Efter programmets avslutning, samåkning på eget initiativ för att komma till de bilar som parkerats vid Fågeltofta kyrka.

HÖGMÄSSA i Mariavall kl. 12.00

firad av biskop Anders Arborelius OCD. Därefter - picknick och samvaro på gräsmattan framför klostret.

Tag med matsäck och något att sitta på. Möjlighet till bikt före och efter mässan.

Avslutning ca. 14.00

Vi går i procession till byggplatsen för det blivande munkklostret.

Biskopen tar det första spadtaget.

Välkomna!