Adventshälsning 2006
från
DEN HELIGE BENEDIKTS HUS

Hur går det med klosterbygget? Sedan foldern om det planerade bygget börjat spridas för ett år sedan möter jag nu och då denna fråga och vill i årets ad­vents­hälsning berätta vad som hänt och vad som planeras.

I slutet av våren var den ekonomiska kalkylen för det planerade bygget färdig. Arbets­gruppen hade då också kontakt med den byggnadsfirma vi ville anlita. Avståndet mellan vad vi för ögonblicket disponerar och den beräknade kostnaden var emellertid för stort, också när vi räknar med det utlovade stödet från våra vänner i Tyskland.

Just i det skedet berättade en gästande syster, som gjorde sin reträtt i Mariavall, om ett nybyggt benediktinkloster i Litauen. Där hade man under byggnadstiden bott i ett hus i närheten. Detta hus hade sedan blivit klostrets gästhus. Först gästhus, sedan kloster!

Tanken slog rot, samråd ägde rum, också med arkitekten, och resultatet ser Ni på de bifogade skisserna i detta brev. En enkel huslänga, som när klostret byggts, kan fungera som fristående gästhus. Samtidigt skall den från början fungera också som hus för kom­muni­teten. Den Helige Benedikts Hus flyttar, får en tydligare klosterprofil, flera gästrum, den väntande tomten tas i besittning.

Som framgår av kartan för hela området kommer denna länga att byggas norr om det planerade klostret. Infarten till gästhuset blir densamma som till klostret och det första som möter besökaren är det lilla kapellet, där inredningen blir den som redan används i Den Helige Benedikts hus.

Bakom kapellet byggs den långa huslängan med de särskilda funktioner och utrymmen som behövs. I mitten, kök, tvätt, refektorium (matsal). Bortom dessa centralt belägna ut­rym­men finns tre celler för bröder och i den främre delen gästtoalett, två gästrum och bib­liotek. Längs hela den södra sidan byggs en öppen loggia under ett utskjutande tak. Varje gäst kan gå ut på denna loggia genom en "egen" dörr och på loggian finns sittplatser för att läsa och njuta av utsikten över hela området.

Detta brev inför jul och nyår brukar innehålla något om det gångna året. Denna gång begränsar jag denna information till det viktigaste. Det bärande i det benediktinska livet är det vanliga, den dagliga rytmen av läsning, bön och arbete. Gäster har inte fat­tats och flera har bidragit till att vinterförrådet av potatis och rotfrukter nu är välfyllt. Som vanligt har jag fått hålla en del föredrag och leda reträtter, men det är i den dagliga rytmen som huset andas bäst.

Vår påve, Benedikt XVI, använde nyligen en besläktad bild av de kontemplativa klostren, när han kallade dem för samhällets "gröna lungor, välgörande för alla, inklu­sive dem som inte besöker dem eller inte ens vet att de existerar."

Vår påve talar, som bekant, efter­tänksamt och varnande om den tros- och kulturkris som vi befinner oss i idag, särskilt i Eu­ropa. Han pläderar för en återupptagen kontakt mellan tro och förnuft. Tro utan förnuft bäddar för onödiga och för­ödande konflikter i det mångkulturella samhället. För­nuft utan tro frestar den sekulära människan att föra det mänskliga livet mot sin egen upp­lösning. I uttalandet ovan uppmanar han till stöd för de kontemp­lativa klostren som "tycks onyttiga, men i själva verket är oumbärliga, så att de kan fullgöra sin uppgift att hålla den brinnande längtan efter Kristi återkomst levande."

Planerna på ett manligt benediktinkloster har bland tyska vänner väckt intresse och under början av hösten började gåvor flyta in. Men vi behöver ytterligare rejält stöd av husets vänner. De närmaste månaderna blir avgörande för att vi, som vi hoppas, ska våga sätta spaden i jorden under nästa år.

I tacksamhet önskas Er en God Advents- och Jultid och ett Välsignat År 2007!

Er tillgivne

br. Ingmar

adress: Bondrum 13 273 95 TOMELILLA

tel/fax: 0417-232 09 bg: 5007-7692