Jul- och Nyårshälsning 2001-2002
från
DEN HELIGE BENEDIKTS HUS

Pax!

Ånyo sänder Den helige Benedikts Hus en jul- och nyårshälsning. Me-dan talgoxarna utanför fönstret jagar föda bland buskar och kvarblivna höstblommor vill jag berätta något om det gångna året.

Adventstiden öppnar ögonen för det dagliga, det som sker och görs hela tiden, och därmed för tidens mysterium. Tiden rinner oss ju lätt ur händerna, tills vi på nytt upptäcker den som en gåva, och kan komma till ro i nuet. Det är en glädje både att laga mat och att be den psaltarpsalm som bads också förra veckan, förutsatt att man är närvarande.

Som vanligt har huset tagit emot gäster, för en eller flera dagar. Andra kommer för att deltaga i någon tidebön, samtala, gå till bikt eller "bara” för att hälsa på.

Mässfirandet hos systrarna i Mariavall sker numera så gott som dagligen, eftersom fader Sigfrid på grund av sjukdom och med ålderns rätt inte längre kan göra tjänst. Den 9 november firade vi hans 80-årsdag med en högtidlig celebration.

De månatliga bibelsamtalen i Mariavall blir alltmera spännande. Vi läser kommande söndags evangelium och lär oss långsamt det gemensamma lyssnandets konst. Deltagarna kommer från alla väderstreck, några med 4-5 mils resväg.

Ännu längre resväg är det för många till sommarens vallfärd>, som glädjande nog tycks bli ett självklart inslag i sommarens program för allt flera i Sydsverige, inte bara för katoliker.Denna gång talade biskop William Kenney om Fred och Frid.

Själv far jag västerut fyra gånger om året som extra ordinarie biktfader för karmelitsystrarna i Glumslöv. Lika många gånger har jag dels fått leda reträtter, dels fått >berätta omdet benediktinska livet, på olika platser och för skiftande lyssnare, från syföreningarna i trakten och Svenska kyrkans präster på Österlen, till S:t Clemens församling i Helsingborg och det katolska dekanatets präster och diakoner. Att höra om den goda ordningens betydelse i det vardagliga är förvånande för många, som hade vi glömt att också sådant har med Gud att göra, men öronen spetsas kanske ännu mer när man berör frågan om insidan och det rena hjärtat.

En särskilt glädje var det därför att en bok med den titeln kunde publiceras i augusti månad. Tillsammans med Georg Wallerstein, präst i Hässleholmstrakten och vän till huset, har vi översatt en del av munkfadern Johannes Cassianus verk. Därigenom är en av de mest lästa andliga texterna genom tiderna för första gången tillgänglig på svenska. Boken har titeln, : DET RENA HJÄRTAT - om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet. Ytterligare två volymer är planerade och alla utges på förlaget Artos.

Att huset har goda vänner märks på många sätt. Ett sådant är att det nu disponerar över en kraftigare dator med möjlighet till E-post (adress: se nedan), allt genom kvalificerad och generös insats av Richard Niklasson, dataexpert och bosatt på Österlen.

Sommarmånaderna var annorlunda. Från maj till början av augusti hade huset en kandidat till det benediktinska livet. Plötsligt var husets invånarantal fördubblat. Uppgifterna kunde fördelas, korbönen sjungas växelvis och husets kapacitet testas. Det gav en viktig erfarenhet för framtiden, både för huset - och för honom som sökte sig vidare.

En vecka i augusti blev huset "visiterat". På min begäran kom abbot Adrian Lenglet från det nederländska klostret S. Benedictusberg i Vaals för att genomföra en regelrättvisitation Allt gicks igenom, granskades och fick sin bedömning, både det yttre och det inre. Visitationsprotokoll skrevs och förmedlades till biskopen. Deo gratias! - Genom en tätare kontakt med detta kloster kan huset också se framtiden an med större tillförsikt.

I tacksamhet för vänskap, gåvor och förböner önskar jag Er en God Jul och ett Välsignat År 2002!

Er tillgivne

Bondrum 13, 273 95 TOMELILLA - tel/fax 0417-232 09